Tamarrionnett's Kennel

Valpar väntas i slutet av vecka 29, 2018.

 

 

Parning har skett mellan U: C.I.B, NORD UCH, LT CH ISFOLKET'S TAMARRION E: SE UCH FLIJUS GO FOR IT. Valpar väntas våren 2015.
Parning har skett mellan U: SE UCH, NO UCH, LT UCH Isfolket's Tamarrion E: SE UCH, NO UCH, DK UCH, HU CH, NORD UCH, DK V-12 Jatakabi's First Edition. Valpar beräknas till mitten av september 2013.
U: Isfolket's Royal Xena
E: Isfolket's Quattro Qasanova

När du hämtar valpen

När du hämtar valpen är den:

* Registrerad i SKK

* Besiktigad (ej äldre än 7 dagar)

* ID-märkt med chip

* Vaccinerad mot Parvovirus

* Avmaskad

* Socialt tränad i familjemiljö

* Efter friska, mentalt stabila föräldrar som är: Ögonlysta, Patella och hjärtundersökt me UA.

Jag har valpkullsförsäkring mot dolda fel i Agria.

Jag betalar in medlemsavgiften i BBHC som gåva första året.